360° Video

360° Video

Obzrite sa...

Unikátny pohľad

Pre váš biznis môžu byť 360° zábery unikátnym doplnkom. Odlíšia vás od konkurencie, ktorá takýmito zábermi nedisponuje a dá vašim klientom niečo navyše.

Šesť šošoviek zabezpečuje 360° vertikálny aj horizontálny pohľad.